Bütün ilişkilerde ve ticarette dürüstlük ve iyi niyetten şaşmamak,

Hiçbir şeyin imkansız olmadığına inanmak, zoru başarmayı sağlamak,

Yaş ve mevkiye bakmaksızın sürekli öğrenmek, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek ve bunu paylaşmak,

Karar ve uygulamalarda bilimsel yaklaşımları, metot ve teknikleri baz almak,

Herhangi bir ayrım yapmaksızın değişik kültürel, milli ve manevi değerlere saygı göstermek,

Sorumluluk bilinci ile hareket etmek,

İş sonuçlarına ve müşteri memnuniyetine odaklı olmak,

Değişen şartlara hızla uyum sağlamak.