Sosyal Sorumluluk

Türkiye’de kullanılan toplam kağıt miktarı 6 milyon tondur. Bunun sadece 2.6 milyon tonu sektöre geri kazandırılmaktadır. Bu durum sektörün bugün ve gelecekte ihtiyacı olan hammaddeyi karşılamada sıkıntı yaşayacağını göstermektedir. Dolayısıyla sektörün rekabet gücü olumsuz yönde etkilenecektir.

Atık kağıt geri dönüşüm sanayii, 2014 yılında 2.6 milyon ton atık kağıdı ülke ekonomisine kazandırmıştır.
Bu miktarın 1.6 milyon tonluk kısmı sanayiden geri kalan 1 milyon tonluk kısmıysa sokaklardan toplanmıştır.
2015 yılında sektörün, yeni yatırımlar ve mevcut kapasitelerin artışı ile birlikte kullandığı hammadde miktarı 3.1 milyon tondur.
İç piyasadan karşılanan atık kağıt miktarı 2.85 milyon tondur.
Bir milyon ton atık kağıdın toplanamaması halinde oluşacak kayıp €130 milyondur.

Femart olarak tüm bu detayların farkındayız ve kağıt geri dönüşümünü destekliyoruz.